بنر 120 * 240
مقاله

دانلود مقاله بررسی نشانه شناسی ارزش ها و عوامل زمینه ساز مصرف عطر در 15 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسی تبعیض رسمی و غیر رسمی علیه زنان در محیط کار در 28 صفحه word قابل ویرایش .

500 / 18 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله جغرافیای ریسک پذیری برای طرح آموزشی در 8 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسي اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه در 10 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر نوجوانان و نقش زمان بندی در 12 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی آثار مهاجرت به تهران در 237 صفحه word از سایت بانو ارت .

800 / 9 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و مقالات درباره ازدواج فامیلی ( ازدواج خویشاوندی ) در 135 صفحه word از سایت بانو ارت .

9,800 تومان ادامه مطلب