بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی در 21 صفحه word از بانو آرت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی نشانه شناسی ارزش ها و عوامل زمینه ساز مصرف عطر در 15 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله تحلیل تجربی کاهش زمان در اجرای برنامه منابع سرمایه ای در 30 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله تحلیل نظریه تفسیر نردبانی و روش های آن در 47 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی راهکار های تفسیر نردبانی در پژوهش بازاریابی در 14 صفحه word از بانو ارت .

500 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی رابطه ویژگی کاری و انگیزه کار و رضایت شغلی در 17 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و بودجه ریزی توسط دولت در 28 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی، بهای انرژی و نوآوری در فن آوری در مالزی در 27 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری در 42 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت در 25 صفحه word از بانو ارت .

800 / 14 تومان ادامه مطلب