بنر 120 * 240
مقاله

ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی در تشخیص تقلب و پیشگیری از آن در 16 صفحه word از بانو آرت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله بررسی اصول در درک تفسیر اختیار خرید سهام در 33 صفحه word از بانو آرت .

000 / 20 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله بررسی مخاطبان گزارش سالانه بخش های دولت در 12 صفحه word از بانو آرت .

000 / 15 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله نظرات حسابداری در شفاف سازی اجتماعی شرکت ها در 15 صفحه word از بانو آرت .

000 / 15 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و دولتی در 7 صفحه word از بانو آرت .

000 / 9 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله اهداف مناسب در شرکت غلات گود گرین در 19 صفحه word از بانو آرت .

000 / 17 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات حسابداری در 33 صفحه word از بانو آرت .

000 / 20 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی در 30 صفحه word از بانو آرت .

000 / 20 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله رسوایی های حسابداری ، مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی در 19 صفحه word از بانو آرت .

000 / 17 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول در 31 صفحه word از بانو آرت .

000 / 20 تومان ادامه مطلب