بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت در 25 صفحه word از بانو ارت .

800 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسی ادراک بدون آگاهی زیر آستانه ای در 15 صفحه word از بانو ارت .

500 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله عملکرد خواندن و دستاورد اوایل دوران کودکی همراه دو زبانه بودن در 11 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله مفاهيم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ايمن در تیم های کاري در 10 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی آثار مهاجرت به تهران در 237 صفحه word از سایت بانو ارت .

800 / 9 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و مقالات درباره ازدواج فامیلی ( ازدواج خویشاوندی ) در 135 صفحه word از سایت بانو ارت .

9,800 تومان ادامه مطلب
مقاله

بررسی نقش افسردگی عمده در عملکرد عصبی بیمار با اختلال استرس پس از سانحه در 10 صفحه آماده دانلود از سایت بانو ارت .

11,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله بررسی عقیده کاوی و کاربردهای آن در 10 صفحه آماده دانلود از سایت بانو ارت .

11,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG در 9 صفحه آماده دانلود از سایت بانو ارت .

11,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع تحلیل خصوصیات آرام برای تشخیص خشونت ویدئو در 9 صفحه آماده دانلود از سایت بانو ارت .

11,500 تومان ادامه مطلب