بنر 120 * 240
مقاله

دانلود مقاله بررسی ماشین های تخلیه الکتریکی از کامپوزیت های ریز ساختار سرامیکی - کربنی در 11 صفحه word از بانو ارت .

800 / 9 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب در 9 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله جدايش فيزيكي با انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتيدهای غیرآلی متصل در 10 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله 59 مهار كننده های خوردگی (بازدارنده های فساد تدريجی) در 23 صفحه از سایت بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 46 صفحه ای با موضوع بررسی خواص مکانیکی بتن فومی در معرض دمای بالا آماده دانلود از سایت بانو ارت .

22/500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم با نانو ساختار شيمیايي بهم متصل آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع اکسیدهای اصلاح شده Oxo-Anion Modified Oxides آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19500 تومان ادامه مطلب