بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله شناسایی خسارت های وارده بر سازه در اثر تحریکات زلزله با استفاده از تحلیل مرجک های گسسته در 22 صفحه word قابل ویرایش .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 89 صفحه ای با موضوع بررسی هزینه و درآمد زیرساخت جاده ای در اروپا آماده دانلود از سایت بانو ارت .

24/000 تومان ادامه مطلب