بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بهبود فاكتور هاي فراوری شکلات در آسیاب گلوله ای در 17 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی : بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائو در 39 صفحه word از بانو ارت .

800 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 24 صفحه اي با موضوع بررسي روش های جدید در غیر اسیدی کردن روغن های خوراکی آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 24 صفحه اي با موضوع جود و قوانین مربوط به ماده سمی مایکوتوکسین در مواد غذایی وارداتی از کشور مغرب آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 8 صفحه ای با موضوع بررسی نقش سولفیت در سیستم مدل کارامل تشکیل کارسینوژنیک 4(5) متیل ایمیدازول آماده دانلود از سایت بانو ارت .

8,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 8 صفحه ای با موضوع بررسی ویژگی های مهندسی شده بادام زمینی و مغز هسته آن آماده دانلوداز سایت بانو ارت .

8,500 تومان ادامه مطلب