بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله جغرافیای ریسک پذیری برای طرح آموزشی در 8 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسي اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه در 10 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر نوجوانان و نقش زمان بندی در 12 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 24 صفحه ای با موضوع بررسی نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار آماده دانلود از سایت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی آماده دانلود از سايت بانو ارت .

21500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع برداشت دانشجويان از رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19500 تومان ادامه مطلب