بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسی فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی روی آموزش در 22 صفحه word قابل ویرایش .

500 / 16 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله نحوه و چگونگی آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان جوان در 21 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 7 صفحه ای با موضوع مسائل و چالش های تغییر از روش آموزش الکترونیک به آموزش سیار آماده دانلود از سایت بانو ارت .

8,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 6 صفحه ای باموضوع رابطه هوش هیجانی و افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس آماده دانلود از سایت بانو ارت .

8,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 6 صفحه ای با موضوع گرایش و روش جدید طراحی آموزشی و تکنولوژی آماده دانلود از سایت بانو ارت .

8,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 6 صفحهای با موضوع مقاله بررسی یادگیری الکترونیکی در چین آماده دانلود از سایت بانو ارت.

8,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 28 صفحه اي با موضوع ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع با تبادل دوره آموزشی هوشمند آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 22 صفحه اي با موضوع بررسي آموزش الكترونيكي به عنوان ابزار آموزشي از طريق فناوري آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 44 صفحه اي با موضوع بررسي درس پژوهی و واگذاری تکالیف به دانش آموزان در محیط آنلاینآماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 4 صفحه اي با موضوع دوره آموزشي آنلاين آماده دانلود از سايت بانو ارت .

6,500 تومان ادامه مطلب