بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله شبيه سازي شناسايي خسارت‌ در ساختمان‌ داراي ستون بندي فولادي با واكنش‌ لحظه‌اي و تحليل موجك‌ها در 17 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 16 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی خزش و ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای در 17 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق پوسته کروی ناقص در 33 صفحه word از بانو ارت .

500 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله پایداری سازه ها Structural stability در 27 صفحه word از بانو ارت .

19/500 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله رابطه سرعت برشی،حرارت و ویسکوزیته در قسمت کم عمق زمین در 30 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب در 9 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

بررسی تاثیرات برهم کنش خاک و سازه و ایزولاسیون پایه روی کارایی زلزله نگاری خاک فونداسیون در 10 صفحه از سایت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسی طیف خطر زلزله یکنواخت ناحیه نزدیک منطقه تبریز در 10 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

بررسی تاثیر کانونی و حرکت عمقی زمین لرزه برای آبگیرهای رسوبی کم عمق و عمیق در 9 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسی رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار در 9 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب