بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله کاربردهای پیشرفته ی شبکه های عصبی و هوش مصنوعی در 31 صفحه word از بانو آرت .

500 / 18 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله بهره وری انرژی و مجازی سازی سرور در دیتا سنتر ها در 15 صفحه word از بانو آرت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی کیفیت خدمات مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های ادهاک (Ad hoc) در 26 صفحه word از بانو آرت .

800 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری در 42 صفحه word از بانو آرت .

500 / 32 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله کاربرد سیستم ادغام یافته در کنترل و نظارت بر حمل و نقل در 8 صفحه word از بانو آرت .

800 / 7 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله یک روش تخصیص چند کاناله و چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم در 7 صفحه word از بانو ارت .

000 / 6 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری در 42 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تاثیر برندسازی داخلی بر تعهد کیفیت کارکنان خدمات- مطالعه بر روی بخش راهکار فناوری اطلاعات در پاکستان در 14 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله فناوری اطلاعات و نقش در حال تغییر آن در رشد اقتصادی و بهره وری در استرالیا در 25 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله خطای تحمل و قابلیت اطمینان آرایه های درگاه قابل برنامه ریزی فیلد در 30 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب