بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله شبکه تبادل پیام کوانتوم با استفاده از به دام انداختن فوتون‌ ، تعویض و مبادله در 12 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسي نيروهاي جاذبه هيدروفوبيك پوشش مايع غير متقارن سطوح هيدروفيل و هيدروفوب ميكا در 9 صفحه word از سايت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 53 صفحه ای با موضوع بررسی نانو کریستال ها ،نانو سیم ها و لایه های نانو آماده دانلود از سایت بانو ارت .

22/500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع محیط محاسبات ابری علمی کارآمد برای شبیه سازی مواد آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته نازک یکپارچه خورشیدی؛ ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19500 تومان ادامه مطلب