بنر 120 * 240
مقاله

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی : بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائو در 39 صفحه word از بانو ارت .

800 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله چشم انداز مناظر کشاورزی،تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی در 9 صفحه word از بانو ارت .

11,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله اثر کود ورمی کمپوست تولید شده با ضایعات مواد غذایی بر فلفل گلخانه ای در 9 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان و اکوسیستم های کشاورزی در 26 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 24 صفحه اي با موضوع بررسي انواع کودها و تقویت کننده های خاک آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 23 صفحه اي با موضوع تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی در کشور یونان آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 5 صفحه ای با موضوع ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات آماده دانلود از سایت بانو ارت .

6,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 3 صفحه اي با موضوع بررسي بخش کشاورزی و تراکم صنعتی آماده دانلود از سايت بانو ارت .

6,500 تومان ادامه مطلب