بنر 120 * 240
مقاله

دانلود مقاله مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار در 20 صفحه word از بانو ارت .

800 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی در 19 صفحه word از بانو ارت .

800 / 10 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب در 9 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات در 10 صفحه word از سایت بانو ارت

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله جدايش فيزيكي با انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتيدهای غیرآلی متصل در 10 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله 59 مهار كننده های خوردگی (بازدارنده های فساد تدريجی) در 23 صفحه از سایت بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله بررسی نقش بیوفیلم ها در خوردگی با روشی ساده و کارآمد در 39 صفحه آماده دانلود از سایت بانو ارت .

500 / 23 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 8 صفحه اي با موضوع تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس آماده دانلود از سايت بانو ارت .

6,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 46 صفحه ای با موضوع بررسی خواص مکانیکی بتن فومی در معرض دمای بالا آماده دانلود از سایت بانو ارت .

22/500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع عملكرد فولادهاي كم آلياژ پراستحكام جوش خورده در محيط هاي ترش آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19500 تومان ادامه مطلب