بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بررسي نيروهاي جاذبه هيدروفوبيك پوشش مايع غير متقارن سطوح هيدروفيل و هيدروفوب ميكا در 9 صفحه word از سايت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 6 صفحه ای با موضوع كاربرد كلكتورهاي مختلف در غلظت فلوتاسيون (شناور) فلدسپار، ميكا و ماسه كوارتزي آماده دانلود از سایت بانو ارت .

8,500 تومان ادامه مطلب