بنر 120 * 240
مقاله

دانلود مقاله سیستم کنترل فازی سرعت مولد دیزل در 6 صفحه word از بانو ارت .

800 / 5 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی ماشین های تخلیه الکتریکی از کامپوزیت های ریز ساختار سرامیکی - کربنی در 11 صفحه word از بانو ارت .

800 / 9 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله زمانبندی و برنامه ریزی تولید برای یک سیستم تولید فولاد و آهن در 11 صفحه word از بانو ارت .

800 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی خزش و ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای در 17 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق پوسته کروی ناقص در 33 صفحه word از بانو ارت .

500 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار در 20 صفحه word از بانو ارت .

800 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی در 22 صفحه word از بانو ارت .

800 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی در 19 صفحه word از بانو ارت .

800 / 10 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تحلیل های تنش لوله های کامپوزیتی مرکب غیر معمول در 15 صفحه word از بانو ارت .

500 / 16 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله مدل خزشی خاک های غیراشباع در منطقه رانش چیان جیانگ پینگ در 19 صفحه word از بانو ارت .

500 / 12 تومان ادامه مطلب