بنر 120 * 240
مقاله

مقاله با موضوع 8 صفحه اي بهبود ثبات نوری پارچه پنبه ای رنگ شده با رنگ راکتیو با آنتی اکسیدان و جاذب های اشعه ماوراء بنفش آماده دانلود از سايت بانو ارت .

8,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله با موضوع زیست پرداخت پارچه پنبه ای با سلولاز قارچ و اثر آن بر مورفولوژی الیاف پنبه آماده دانلود از سايت بانو ارت .

8500 تومان ادامه مطلب