بنر 120 * 240
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی فراگیر

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات رشته ریاضی و فیزیک آزمون دانشگاه افسری سال 93 و ماقبل در قالب 105 سوال ریاضی ، فیزیک و شیمی .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات رشته علوم تجربی آزمون دانشگاه افسری سال 93 و ماقبل در قالب 105 سوال ریاضی ، فیزیک و شیمی .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات رشته علوم انسانی آزمون دانشگاه افسری سال 93 و ماقبل در قالب 105 سوال روانشناسی ، ریاضی ، تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعی .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود نمونه سوالات تخصصی لایسنس برق قدرت استخدامی نیروگاه اتمی در قالب 286 سوال تخصصی و 1000 سوال عمومی از سایت بانو ارت .

200 / 5 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود نمونه سوالات تخصصی مهندسی مکانیک استخدامی نیروگاه اتمی در 210 سوال تخصصی و 1000 سوال عمومی از سایت بانو ارت .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر با پاسخنامه در قالب 1000 سوال زبان انگلیسی ، هوش و استعداد و مهارت های ICDL

800 / 2 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات تخصصی برق منطقه ای قدرت استخدامی وزارت نیرو شامل سوالات عمومی و اختصاصی از بانو ارت .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات تخصصی مهندس برق الکترونیک استخدامی وزارت نیرو شامل سوالات عمومی و اختصاصی از بانو ارت .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات تخصصی کاردانی فنی و غیر فنی استخدامی وزارت نیرو شامل سوالات تخصصی و عمومی از سایت بانو ارت .

800 / 4 تومان ادامه مطلب