بنر 120 * 240
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی فراگیر

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات رشته ریاضی و فیزیک آزمون دانشگاه افسری سال 93 و ماقبل در قالب 105 سوال ریاضی ، فیزیک و شیمی .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات رشته علوم تجربی آزمون دانشگاه افسری سال 93 و ماقبل در قالب 105 سوال ریاضی ، فیزیک و شیمی .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات رشته علوم انسانی آزمون دانشگاه افسری سال 93 و ماقبل در قالب 105 سوال روانشناسی ، ریاضی ، تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعی .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات تخصصی کاردانی فنی و غیر فنی استخدامی وزارت نیرو شامل سوالات تخصصی و عمومی از سایت بانو ارت .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات تخصصی کارشناس فنی و غیر فنی استخدامی وزارت نیرو شامل سوالات تخصصی و عمومی از سایت بانو ارت .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات تخصصی کارشناس تدارکات استخدامی وزارت نیرو شامل سوالات تخصصی وعمومی از سایت بانو ارت .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوال مهندس برق قدرت توزیع و تولید استخدامی وزارت نیرو شامل سوالت تخصصی و عمومی از بانو ارت .

4/800 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوال آزمون وزارت نیرو رشته تکنسین برق تولید و توزیع به همراه سوالات تخصصی و عمومی از بانو ارت .

800 / 4 تومان ادامه مطلب
نمونه سوال

دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی وزارت نیرو شامل 1770 نمونه سوال عمومی و 40 دفترچه سوال اختصاصی برای سال 93 از سایت بانو ارت .

4,800 تومان ادامه مطلب