بنر 120 * 240
مقاله

مقاله با موضوع تشخیص فرصت به عنوان تشخیص الگو: چگونه کارآفرینان "با مرتبط کردن سرنخ ها" فرصت های کسب و کار جدید را شناسایی می کنند آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19500 تومان ادامه مطلب