انواع پرایمر رنگی [صورت ،چشم ،ناخن ..] و کاربرد هرکدام چیست ؟

انواع پرایمر و کاربرد آنها

انواع پرایمر آرایشی چیست ؟ انواع پرایمر صورت: پرایمر آرایشی یک نوع ابزار آرایشی است که مدت زمان کمی از ورود آن به بازار های داخلی کشور میگذرد. انواع پرایمر آرایشی (زیرساز آرایش یا بیس آرایش) کرم یا صابونی است که برای افزایش پوشش و دوام آرایش و جلوی براق شدن بیش از حد چهره […]