بهداشت و زیبایی ناخن

advanced divider

ناخن یک محصول کراتین مرده است که به نظر می رسد مهمترین ماده برای زیبایی انگشتان باشد ، اما مهمترین عملکرد آن محافظت از نوک انگشتان است. شاید شما از کسانی باشید که همیشه به سلامتی و زیبایی صورت و پوست خود اهمیت می دهند ، اما ناخن های خود را فراموش می کنند. خوب است بدانید که سلامت و بهداشت ناخن ، صرف نظر از زیبایی ، بیانگر سلامت جسمی است. رنگ ناخن های شما نشان دهنده سلامت درونی و جسمی شما است. بنابراین از امروز به ناخن های خود توجه بیشتری کنید.